Saturday, 3 December 2011

MS Access 2007: Numbering the records in a report

Kan had made a simple guide on:
i)   getting to know the interface of MS Access 2007,
ii)  alternatives to start a new database, and
iii)  how to list and number the records in a report.
 It is written in the Malay language. You may look up in the MS Office: Tips and tricks section.

Kan telah memuat naikkan panduan mengenai:
i)   mengenali ruang kerja (pengantara muka) MS Access 2007,
ii)  alternatif untuk memulakan pangkalan data yang baru, dan
iii) menomborkan rekod-rekod dalam laporan.

Anda boleh melihat butirannya dalam bahagian "MS Office: Tips and tricks".

No comments:

Post a Comment