Friday, 11 November 2011

HFS: file sharing and web hosting

Kan had just uploaded the guides on how to do file-sharing and hosting a website using HFS, in both the English and the Malay languages. Just refer to the Intranet: HFS section to choose whichever version that you like to see.

Kan telah muat naik panduan tentang perkongsian fail serta "hosting" laman web dengan menggunakan HFS, dalam Bahasa Inggeris dan juga ada versi Bahasa Melayunya. Anda boleh klik pada halaman Intranet: HFS dan pilih versi yang berkenaan.

No comments:

Post a Comment